Ομοιοπαθητική - Ομοιθεραπευτική

 

Homeotherapeutics - Homeopathy

 

Το Μοντέλο Δεληνίκου / Βιοφυσικό Μοντέλο του Οργανισμού και της Παθολογίας
(Τι είναι λάθος με το σημερινό μοντέλο του ιατρικού μοριακού μοντέλου του οργανισμού και της παθολογίας)

ΣΕΛΙΔΑ 1

Ο οργανισμός, το κύτταρο ή οποιοδήποτε ζωντανό σύστημα, μπορεί να θεωρηθεί “ανοικτό σύστημα.” Οι άνθρωποι είναι - και θεωρούνται - ανοιχτά συστήματα επειδή ανταλλάσσουν με το περιβάλλον τους ορισμένες ιδιότητες, που ονομάζονται “ροές” όπως ύλη, ενέργεια και πληροφορία.
Ο κλάδος της επιστήμης που ασχολείται με την ενέργεια και τη μετατροπή της από μία μορφή σε άλλη ονομάζεται Θερμοδυναμική. Η ενέργεια ορίζεται εδώ σαν η ικανότητα για παραγωγή έργου. Παραδείγματα ενέργειας είναι: φωτεινή, χημική, μηχανική, θερμική και ηλεκτρική.

Υπάρχουν δύο νόμοι της θερμοδυναμικής:
1. Ο νόμος της διατήρησης της ενέργειας: η ενέργεια δεν μπορεί να δημιουργηθεί ούτε να καταστραφεί, μπορεί μόνο να μετατραπεί από μία μορφή σε μια άλλη.
2. Όλες οι διαδικασίες / αντιδράσεις προχωρούν προς μια κατεύθυνση που αυξάνει τη συνολική εντροπία. Η εντροπία είναι ο βαθμός αταξίας μέσα σε ένα σύστημα.

Αν θέλουμε να το δούμε αυτό σε σχέση με τον οργανισμό μπορούμε να το κάνουμε όπως αναφέρθηκε παραπάνω όταν εξηγούσαμε τον ανθρώπινο μεταβολισμό, ή σε μεγαλύτερη κλίμακα, εφαρμόζοντάς το στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται ο οργανισμός κατά τη διάρκεια της ζωής του από τη γέννηση προς τον θάνατο.
Αν θέλουμε επίσης να καταλάβουμε πώς εξελίσσεται ο οργανισμός στην πορεία του από την γέννηση προς τον θάνατο, πρέπει να εισαχθεί μια άλλη αντίληψη, και αυτή είναι ότι τα ανθρώπινα όντα είναι συστήματα που βρίσκονται "μακριά από την ισορροπία." Αυτό σημαίνει ότι η ενέργειά μας διαφέρει από εκείνη του περιβάλλοντος. Αν είχαμε την ίδια ενέργεια με το περιβάλλον, τότε θα βρισκόμασταν σε “ισορροπία” με το περιβάλλον μας, που σημαίνει πως θα ήμασταν νεκροί.
Οι νόμοι της θερμοδυναμικής εξηγούν τους μηχανισμούς που ρυθμίζουν την πορεία των μεταβολικών αντιδράσεων. Δεν θα υπήρχε ζωή με τη μορφή που τη γνωρίζουμε αν δεν πραγματοποιούταν αυτές οι μεταβολικές αντιδράσεις μέσα στον οργανισμό.
Σαν αποτέλεσμα αυτών των ανταλλαγών και μεταβολικών αντιδράσεων, οι μεταβλητές που περιγράφουν τη στιγμιαία κατάσταση του οργανισμού αλλάζουν με τον χρόνο και αποκτούν τιμές διαφορετικές από κείνες που χαρακτηρίζουν την κατάσταση του περιβάλλοντος. Έτσι σαν ζωντανό σύστημα ορίζεται εκείνο που βρίσκεται εκτός ή μακράν της ισορροπίας, αφού αν βρισκόταν σε ισορροπία θα ήταν "νεκρό." Ο θάνατος ορίζεται σαν η κατάσταση στην οποία όλες οι μεταβλητές του οργανισμού θα εξισώνονταν με τις μεταβλητές του περιβάλλοντος. Αυτή είναι επίσης η κατάσταση όπου έχουμε μέγιστη Εντροπία (βαθμό αταξίας σε ένα σύστημα) και ελάχιστη - ή ίση με μηδέν - Ελεύθερη Ενέργεια (ικανότητα του συστήματος να παράγει έργο). (βλ. Διάγραμμα 1). Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά για τον γιατρό και τον ομοιοπαθητικό;

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. Εξέλιξη σταθερών καταστάσεων αποό την γέννηση ως τον θάνατο.

Οι οργανισμοί είναι ανοιχτά συστήματα που αντιδρούν προς το περιβάλλον τους και αλληλεπιδρούν μαζί του με ορισμένους τρόπους. Αυτό το κάνουν σύμφωνα με τη γενετική τους προδιάθεση (γονιδιακή σύνθεση, τα γονίδια που κληρονομούμε από τη μητέρα, τον πατέρα και τους προγόνους μας, χωρο-χρονικές δομές μέσα στο κυτταρόπλασμα), την επίκτητη προδιάθεση (πληροφορίες, που συλλέχθηκαν από τον τρόπο που ζούμε την καθημερινή μας ζωή, τις συνήθειές μας, κλπ.), τις μαθησιακές αρχές, τη μνήμη, την ψυχολογική κατάσταση μας και τη συνειδητότητά μας σε μια συγκεκριμένη στιγμή, τον παράγοντα της ηλικίας, κλπ.
Η "σύνθεση" ενός ατόμου ή του περιεχομένου της πληροφορίας του έχει τη μορφή διαφορετικών χωρο-χρονικών δομών, ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, συνειδητότητας, και αυτό-οργανωτικών φαινομένων στο νερό του κυτταροπλάσματος μέσα στα μικροσωληνάρια. Θα αναφερόμαστε σε αυτό το περιεχόμενο πληροφοριών με όρους όπως ταλαντωντικές και μη-ταλαντωτικές διαταραχές, πεδία, κύματα, φαινόμενα αυτο-οργάνωσης, δομές διασκορπισμού και χωρο-χρονικές δομές, που σ’ αυτό το βιβλίο θα αναπαριστάνονται γραφικά σαν κύματα και χωρο-χρονικές δομές. Όλες αυτές οι μεταβολές στην υγεία που συμβαίνουν μέσα στον οργανισμό / κύτταρο εξαιτίας νέων στρεσογόνων παραγόντων ή διαταράξεων μπορούν να αναπαρασταθούν από διαφορετικά διαγράμματα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. Εξέλιξη Σταθερών Καταστάσεων από τη Γέννηση ως τον Θάνατο

Το Διάγραμμα 1 απεικονίζει το τι συμβαίνει στον οργανισμό καθώς εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της ζωής του από τη γέννηση προς το θάνατο. Όπως μπορείτε να δείτε, στην αριστερή πλευρά έχουμε τη μεταβλητή της Εντροπίας23 και στη δεξιά πλευρά εκείνη της Ελεύθερης Ενέργειας.20 Η Εντροπία είναι ο βαθμός αταξίας μέσα στο σύστημα και η Ελεύθερη Ενέργεια είναι το ποσοστό της ενέργειας μέσα στο σύστημα που έχει την ικανότητα να παράγει έργο. Όπως δείχνω στο σχήμα, καθώς ο οργανισμός εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της ζωής του και αυξάνει η ηλικία του, έχουμε μιαν αύξηση της Εντροπίας και μια μείωση της Ελεύθερης Ενέργειας. Τα A,B,C,D ...κλπ. αντιπροσωπεύουν διαφορετικές καταστάσεις υγείας του ατόμου.

Επόμενη Σελίδα

Copyright 2010 - 2023Ομοιοπαθητική-Ομοιοθεραπευτική.gr. All rights reserved.
Απαγορεύεται αυστηρώς η αναδημοσίευση ή χρήση του περιεχομένου αυτής της σελίδας,
σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια
του ιδιοκτήτη και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.