Ομοιοπαθητική - Ομοιθεραπευτική

 

Homeotherapeutics - Homeopathy

 

Ομοιπαθητική και συμβατική Ιατρική

(Τι είναι λάθος με το σημερινό μοντέλο του ιατρικού μοριακού μοντέλου του οργανισμού και της παθολογίας)

ΣΕΛΙΔΑ 4

Αυτό συμβαίνει επειδή, λόγω θερμικής διαστολής, το επίπεδο του νερού διαστρωματώνεται, με άλλα λόγια η κάτω πλάκα έχει χαμηλότερη πυκνότητα από την πάνω πλάκα. Αυτό προκαλεί μια βαθμωτή μεταβολή πυκνότητας που αντιτάσσεται στη δύναμη της βαρύτητας (δυνητικά ασταθής). Φαντασθείτε λοιπόν μια μικρή ποσότητα του υγρού που βρίσκεται κοντά στη χαμηλότερη πλάκα και η οποία μετατοπίζεται ελαφρά προς τα πάνω από μια διαταραχή. Βρισκόμενη σε μια ψυχρότερη και πυκνότερη περιοχή θα δεχτεί μιαν ανοδική δύναμη (Archimedes force) που θα τείνει να ενισχύσει περισσότερο την ανοδική κίνηση. Από την άλλη, αν μια μικρή σταγόνα που βρίσκεται κοντά στην πάνω πλάκα μετατοπισθεί προς τα κάτω, θα διεισδύσει σε ένα περιβάλλον χαμηλότερης πυκνότητας και η δύναμη (Archimedes force) θα τείνει να ενισχύσει περισσότερο την αρχική καθοδική κίνηση. Βλέπουμε λοιπόν πως το υγρό μπορεί να αναπτύξει ανοδικά και καθοδικά ρεύματα μόλις ξεπεραστεί ένα κρίσιμο όριο. Η πολυπλοκότητα εκδηλώνεται κατά το ότι η κίνηση των κυττάρων και τα ρεύματα ακολουθούν κίνηση προς μιαν ορισμένη κατεύθυνση (βλ. Διάγραμμα 5. Α και Β). και τα κύτταρα αναπτύσσονται κατά μήκος του οριζόντιου άξονα, υιοθετώντας εναλλάξ δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη περιστροφή.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5. Μηχανισμός του σχηματισμού Κυττάρων / Κυψελίδων Μπενάρντ

Σε αυτό το σημείο το σύστημα έχει μεταβεί από απλή σε πολύπλοκη συμπεριφορά. Αναφύεται μια αίσθηση χώρου, τάξης και συνοχής μέσα στο σύστημα. Αυτό ονομάζεται ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ (SYMMETRY BREAKING) και μεταβάλλει τη στατική γεωμετρική μας θεώρηση του χώρου σε μια θεώρηση όπου ο χώρος διαμορφώνεται από τις λειτουργίες που διεξάγονται μέσα στο σύστημα.
Όταν η θερμοκρασία ήταν κάτω από την κρίσιμη οριακή τιμή η ομοιογένεια του υγρού στην οριζόντια κατεύθυνση καθιστούσε τα διαφορετικά του μέρη ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Όμως πέρα από την κρίσιμη οριακή τιμή αρχίζουν να συμβαίνουν ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ (CORRELATIONS). Αυτό σημαίνει ότι κάθε στοιχείο όγκου παρακολουθεί τώρα τη συμπεριφορά του γείτονά του και την λαμβάνει υπόψη ώστε να μπορέσει να παίξει επαρκώς το ρόλο του και να συμμετάσχει στο συνολικό σχήμα. Οι συσχετισμοί είναι στατιστικά αναπαραγώγιμες σχέσεις ανάμεσα σε σημεία του συστήματος που βρίσκονται μακριά το ένα από το άλλο.
Το πείραμα του κυττάρου / κυψελίδας Benard μπορεί να αναπαραχθεί και οι χωρο-χρονικές δομές (κυψελίδες / κύτταρα Benard) θα εμφανιστούν πάντοτε στην ίδια οριακή τιμή. Η ύλη είναι δομημένη σε κύτταρα τα οποία είναι εναλλάξ δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα και μόλις αυτή η κατεύθυνση περιστροφής εγκαθιδρυθεί, παραμένει η ίδια μέσα στο κάθε κύτταρο. Η τύχη και η μορφή της συγκεκριμένης διαταραχής που επικρατεί τη στιγμή του πειράματος καθορίζουν το κατά πόσο ένα δεδομένο κύτταρο θα είναι δεξιόστροφο ή αριστερόστροφο.> Επίσης, όταν ένα σύστημα είναι μακριά από την ισορροπία, βλέπουμε ότι μπορεί να προσαρμόζεται στο περιβάλλον του με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ανάμεσα όμως σ’ αυτές τις πολλές επιλογές επιλέγεται τελικά μόνο μία, η οποία παρέχει στο σύστημα μια ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ή ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ (HISTORICAL SIGNIFICANCE). Αυτή η ιστορική διάσταση ή σημασία είναι ένα είδος ανάμνησης ενός παρελθόντος γεγονότος που έλαβε χώρα σε μια κρίσιμη στιγμή και που θα επηρεάσει την παραπέρα εξέλιξή του. Στον οργανισμό, αυτό σχετίζεται με τη γενετική προδιάθεση συν την επίκτητη προδιάθεση, την πληροφορία που σταθεροποιείται κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
Έτσι στο παραπάνω πείραμα, καθώς προστίθεται περισσότερη θερμότητα και ξεπερνιέται το πρώτο όριο δομικότητας, φτάνουμε σε μια δεύτερη κρίσιμη οριακή τιμή. Όταν αυτή ξεπεραστεί, βλέπουμε να αναφύεται μέσα στο σύστημα μια εκδήλωση τυχαιότητας, δίνης ή χάους. Αυτό είναι το σημείο στο Διάγραμμα Διακλάδωσης (βλ. Διάγραμμα 6), όπου βλέπουμε το σύστημα να περνά σε χαοτική δυναμική. Ένα Διάγραμμα Διακλάδωσης θα μας βοηθήσει να δούμε την αλλαγή φάσεων ενός συστήματος, απεικονίζοντας για παράδειγμα τη διαδικασία μεταγωγής θερμότητας και την εμφάνιση κυττάρων Benard, ή την εξέλιξη του οργανισμού από την υγιή σε μια παθολογική κατάσταση. >

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6. Διάγραμμα Διχασμού η Διακλάδωσης

Copyright 2010 - 2020Ομοιοπαθητική-Ομοιοθεραπευτική.gr. All rights reserved.
Απαγορεύεται αυστηρώς η αναδημοσίευση ή χρήση του περιεχομένου αυτής της σελίδας,
σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια
του ιδιοκτήτη και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.