Ομοιοπαθητική - Ομοιθεραπευτική

 

Homeotherapeutics - Homeopathy

 

ΟΜΟΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ – ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

Σκοπός Ιστοσελίδας
Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε για συγκεκριμμένους σκοπούς. Αυτοί οι σκοποί έιναι να ενημερώσουν όσο το πιο δυνατόν πιο πολλούς ανθρώπους για τις θετικές πλευρές της Ομοιοπαθητικής θεραπείας και να δείξουν με επιστημονικές, πειραματικές αποδείξεις ότι η Ομοιοπαθητική είναι βασισμένη στις επιστήμες της Κβαντική Φυσικής, της Θερμοδυναμικής, κ.τ.λ. Δεν ειναι μαγεία, ούτε «μεταφυσική μέθοδο» θεραπείας.
Επίσης θα προσπαθήσει να προσφέρει μια επαρκή εξήγηση για το πως δρα το ομοιοπαθητικό φάρμακο στον οργανισμό, καθώς και για το τι συμβαίνει κατά τη διαδικασία της “δυναμοποίησης” του φαρμάκου.

Ορισμός Ομοιοθεραπευτικής
Θα ήθελα αρχικά να σας δώσω τον ορισμό της Ομοιοθεραπευτικής. Προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις “Όμοιο”, που σημαίνει “το ίδιο” και “Θεραπευτική”, που σημαίνει “χειρισμός ή θεραπεία της νόσου”. Ο όρος "Ομοιοθεραπευτική" εμπεριέχει την θεραπεία της ασθένειας με την χρήση παρόμοιων ή όμοιων μέσων. Μπορεί βέβαια να ρωτήσει κανείς, "τι σημαίνουν αυτά τα παρόμοια ή όμοια μεσα"; Η εξήγηση είναι πως ο οργανισμός μπορεί να πετύχει μία σωστή θεραπεία χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που μας δίδονται από τον ίδιο τον οργανισμό. Με άλλα λόγια ο ίδιος ο οργανισμός, φέρνοντας στην επιφάνεια ορισμένα παθολογικά συμπτώματα, μας δίνει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση υγείας-ευημερίας ή παθολογίας στην οποία βρίσκεται εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Μέσω της Ομοιοπαθητικής, των Μαγνητόμετρων - SQUID (Super Conductor Quantum Interference Devices) ή άλλων ανάλογων θεραπειών, που όλες τους εμπίπτουν στον ορισμό της Ομοιοθεραπευτικής, μπορούμε να φροντίσουμε πολύ πιο σωστά τους ασθενείς, με λιγότερες παρενέργειες, προάγοντας τη μελλοντική ευημερία αυτών των ατόμων.

επιστροφή

Copyright 2010 - 2023Ομοιοπαθητική-Ομοιοθεραπευτική.gr. All rights reserved.
Απαγορεύεται αυστηρώς η αναδημοσίευση ή χρήση του περιεχομένου αυτής της σελίδας,
σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια
του ιδιοκτήτη και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.